Búdka 22 je hniezdo inovácií a kreatívneho prostredia pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o svet okolo seba, životné prostredie a rozvíjajúcu sa spoločnosť. Stretávajú sa tu princípy neziskového a súkromného sektoru, nadšenie a chuť meniť svet okolo seba.

Búdka 22 podporuje vzdelávanie v sociálnych inováciách a ekologických témach.

Búdka 22 spája a integruje princípy cirkulárnej ekonomiky – modelu, kde odpad sa stáva zdrojom, kedy sa využívajú materiály a technológie, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, predlžuje sa životnosť výrobkov, tovarov a služieb. Zároveň svojím fungovaním minimalizuje dopad na životné prostredie a podporuje inovatívne riešenia.

Búdka 22 je objekt, ktorý minimalizuje tvorbu odpadu, zavádza princípy predchádzania vzniku odpadu a jeho prevádzka má čo najnižšiu tzv. uhlíkovú stopu, čiže minimálny vplyv na životné prostredie.

Búdka 22 funguje na koncepte Zero Waste a využíva systém separácie odpadu, kompostovania, čistenie vnútorného prostredia izbovými rastlinami s vysokou efektivitou čistenia ovzdušia, a podobne.

Búdka 22 podporuje férové odmeňovanie farmárov. Potraviny, ktoré nakupujeme, ako káva, čaj, čokoláda či vybrané ovocie majú označenie Fair Trade.

Búdka 22 sa osadením 2 sklených úľov v záhrade zapojila do projektu mestské včely, čím podporila trvalo udržateľný spôsob života v meste a aktívne sa zapojila do záchrany včiel.