V utorok 5. decembra 2017 sme v priestoroch sídla našej nadácie, v novootvorenej Búdke 22 privítali približne 50 účastníkov pracovného semináru Ako ďalej s podporou sociálnych inovácií na Slovensku?, ktorý spoločne zorganizovali Ashoka, Green Foundation a Svatobor. Zámerom stretnutia bola predstaviť hlavné zistenia sondy do prostredia sociálnych inovátorov. V troch workshopoch na témy Ako lepšie spolupracovať?, Ako rovíjať vzťahy donorov a inovátorov? a Ako merať dopady inovácií a čo s neúspechom? sme potom s účastníkmi diskutovali o hlavných bariérach a hľadali možné riešenia do budúcnosti. Na tento seminár plánujeme v budúcnosti nadviazať ďalšími aktivitami zameranými na rozvoj ekosystému sociálnych inovácií.