Workshop pod vedením skúseného architekta, urbanistu a placemakera Igora Marka, ktorý sa venuje mestotvorbe. Na tomto workshope budú spoločne s pozvanými hosťami zanalyzované všetky dáta vyzbierané v rámci participatívneho procesu Čiastočnej revitalizácie Kollárovho námesia a bude definovaná vízia námestia, jeho funkcionalita a nová podoba.

22.11.2017
od 14:00 do 18:00
Búdka 22 / Búdková cesta 22, Bratislava